Bootpreventie Afdrukken

De beste manier om plezier te verzekeren, is voorkomen dat er schade ontstaat. Daarom besteedt Bootpolis.nl veel aandacht aan preventie. Op deze site geven we informatie en praktische tips over hoe u ervoor kunt zorgen dat u zonder zorgen van uw boot kunt genieten. Een lijst met goedgekeurde beveiligingsartikelen kunt u in onze Slotenlijst terugvinden.

Inbraak
Een boot is een gemakkelijk en daardoor gewild doelwit voor dieven en inbrekers. Vooral op onbewaakte plaatsen. De buit ligt namelijk vaak voor het grijpen en binnendringen is meestal niet al te ingewikkeld. Gelukkig kunt u maatregelen nemen om diefstal te voorkomen. Welke maatregelen u treft hangt af van de risico’s die u wilt beperken. Helaas kunt u onmogelijk ieder risico uitsluiten, want absolute beveiliging bestaat niet. Maar u kunt het dieven en inbrekers wel extra moeilijk maken. Want meestal hebben ze haast (zeker in een bewaakte haven). Tijd is hun grootste vijand. Een karwei dat te lang gaat duren, schrikt hen af. Bovendien doen zij hun ‘werk’ het liefst met eenvoudige hulpmiddelen. Met solide beveiligingsmateriaal kunt u het risico van inbraak of diefstal al sterk verminderen.

Buitenboordmotorslot
BuitenboordmotorslotEen eenvoudige beveiliging tegen diefstal van de buitenboordmotor bestaat uit een slot dat de klemschroeven moeilijk bereikbaar maakt. Een hangslot aan de klemschroeven en staaldraad biedt te weinig weerstand. Ligt de boot langere tijd onbeheerd, dan is het beter de motor er af te halen.

Buitenboordmotorslot voor alle motoren tot 35/40 pk
( met schroefspindelbevestiging, vervaardigd van RVS )

Buitenboordmotorslot voor zwaardere motoren
Diefstalbeveiliging voor motoren die door middel van bouten door de spiegel worden vastgezet. Eén van de moeren van deze bouten wordt vervangen door een moerslot. Deze is alleen met een meegeleverde speciale sleutel te verwijderen.

Staartstukslot
Diefstalbeveiliging voor boten met hekaandrijving. Eén van de moeren waarmee het staartstuk is bevestigd wordt vervangen door een moerslot. Deze is alleen met een meegeleverde speciale sleutel te verwijderen.

Propellerslot
Diefstalbeveiliging voor de propeller van hekaandrijvingen en zwaardere buitenboordmotoren. De bestaande moer wordt vervangen door een moerslot. Deze is alleen met een meegeleverde speciale sleutel te verwijderen.

Goedkeuring
Let bij aanschaf van een koppelingslot, wielklem of ketting / kabel met bijbehorend slot op het goedkeurmerk VIP / TNO dat herkenbaar is aan de sticker.

Kajuitingang
KajuitingangIn 95% van de gevallen komt de dief binnen via de kajuitingang die vrijwel nooit een goed slot heeft. Motorjachten, die meestal voorzien zijn van openslaande deuren of schuifdeuren, kunnen met diverse soorten sloten extra worden beveiligd. Voor zeiljachten die met steekschotten worden afgesloten, zijn speciale sloten verkrijgbaar. Ook kan met behulp van een RVS strip en slot een solide beveiliging van de kajuitingang worden gemaakt.

De bakskisten kunnen ook afsluitbaar worden gemaakt. Monteer beveiligde scharnieren en gebruik een goed hangslot.

Merken en registreren
De politie heeft een registratieformulier speciaal voor boten. Daarop kunt u alle gegevens van uw boot kwijt. Als u alle vragen beantwoord, heeft u een compleet signalement van uw boot. Bewaar een deel thuis en draag het andere deel bij u, wanneer u gaat varen. Als u alles geregistreerd heeft wat aan boord is, inclusief de boot zelf, bent u al een eind op de goede weg. Daarnaast is het verstandig om op uw waardevolle eigendommen een extra en uniek merkteken aan te brengen, bijvoorbeeld uw postcode en huisnummer. Verder kunt u een kleurenfoto van uw boot maken.

Met zo’n foto geeft u de politie een uitstekend hulpmiddel in handen om uw boot na diefstal terug te vinden. U kunt ook uw boot bij het kadaster laten inschrijven.

Volgsloep / Bijboot
Met een kabel en slot kunt u de volgsloep / bijboot beveiligen. Ook als deze in de davits hangt.

Inbraakalarm
U kunt de boot beveiligen met een inbraakalarmsysteem. Geef met stickers aan dat er een inbraakalarm werkzaam is. U kunt een inbraakalarm uitbreiden met meldingen in geval van brand, binnendringend water of gaslekkage. Ook bestaat er een ‘stil’ alarm dat gekoppeld is aan de mobiele telefoon.

Sloten voor boottrailers
Een boot op een trailer is ook een aantrekkelijk object voor dieven. Het risico van snel aanhaken wordt beperkt door het aanbrengen van een koppelingslot en een wielklem. Ook kan de trailer aan een vast punt worden verbonden door middel van een ketting of kabel met slot.

En als nou toch ...
Als de boot ondanks alle genomen diefstalpreventiemaatregelen toch nog gestolen mocht zijn, meld dit dan zo snel mogelijk aan uw alarmcentrale ( kijk hiervoor op uw polis of kijk de polisvoorwaarden hiervoor na ). Zij zorgen ervoor dat alle benodigde bootgegevens bij een landelijk meldpunt terecht komen. Vergeet niet zelf aangifte te doen bij de politie.

IN MOEILIJKHEDEN
(hulploon en bergingskosten)
Met deze informatie willen we helpen te voorkomen dat u onnodig in een volledig afhankelijke situatie ten opzichte van dergelijke ‘hulpverleners’ terecht komt.

Belangrijke aanwijzingen

 • Als u slechts sleephulp nodig heeft, roep dan hulp in via de marifoon. Gebruik pas noodsignalen als de gewenste hulp uitblijft.
 • Alvorens u een sleep accepteert is het verstandig een afspraak te maken over de kostenvergoeding. Mocht u met een contract geconfronteerd worden, controleer dan, als de tijd dit toelaat, wat u tekent.
 • Het beste kunt u gebruik maken van eigen materiaal en bemanning.
 • Realiseer u dat het aan boord toelaten van bergers, uitrusting of materiaal kan leiden tot een bergingsclaim.
 • Als de gevraagde financiële vergoeding u onredelijk voorkomt maak dan, zo mogelijk direct bij aankomst, tezamen met de hulpverlener een verslag van het voorval in het bijzijn van de Rijkspolitie te water, de havenmeester of de sluiswachter.
 • Doe geen contante betalingen. Verwijs de hulpverlener naar uw verzekeringsmaatschappij onder opgave van het polisnummer van uw cascoverzekering. De experts zullen dan de zaken voor u afhandelen.
Hulp kan ook verleend worden door de vrijwilligers van de KNMR ( Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ). Dit werk wordt geheel belangeloos verricht, maar een geldelijke bijdrage wordt zeer zeker op prijs gesteld. De Verzekeringsmaatschappijen onderschrijven het belang en het werk van de KNMR.


WINTERKLAAR MAKEN
Winterstormen kunnen een enorme kracht hebben die grote schade aanricht : boten die met bok en al worden omgeblazen, uit het dek getrokken klampen, spoorloos verdwenen jollen, luiken en afdekkleden zijn daar voorbeelden van.

Stormschadepreventie hoort een vast onderdeel te zijn bij het winterklaar maken van de boot. De noodzaak daarvan is in de afgelopen jaren herhaaldelijk gebleken. Menige stormschade zou met een aantal eenvoudige voorzieningen niet hebben plaatsgevonden.

Door de juiste maatregelen te treffen, goede materialen te gebruiken en niet in de laatste plaats regelmatige controle van uw boot, kan dergelijke schade in veel gevallen voorkomen worden.

Hieronder geven we aan welke maatregelen u kunt nemen. Maar besef dat de omstandigheden per locatie verschillen. Win daarom informatie in bij de havenmeester of toezichthouders. Ook collega- bootbezitters zijn vaak een goede informatiebron.

In het water

 • Zorg dat de afstand tot de steiger en andere vaartuigen voldoende is.
 • Goede beschutting, vooral voor zeiljachten met staande mast, is belangrijk. Wanneer er ijs ligt kan de boot door de wind gaan bewegen waardoor beschadiging aan de romp kan optreden.
 • Draai de wantspanners een paar slagen los en verwijder de eventuele radarreflector.
 • Zorg dan de boot op en neer kan bewegen wanneer bijvoorbeeld door op- of afwaaien van het water hoogteverschil ontstaat.
 • Leg de landvasten niet om de palen maar door een beugel of ring op de paal ; de landvasten kunnen dan niet van de palen afschuiven.
 • Gebruik goede landvasten en zet deze niet te steil naar beneden. Beter is het om ze gekruist aan de spiegel te zetten. Gebruik lange springen. Zorg dat de landvasten niet kunnen doorschavielen. Eventueel beschermen door middel van een plastic slang.
 • Goede landvasten zijn van nylon, met een diameter die is afgestemd op de bootlengte. Schoottouw is hiervoor niet geschikt. Maak gebruik van dubbele lijnen.
 • Het kan voor de beroepsvaart nodig zijn het vaarwater door middel van een ijsbreker open te houden. IJsschotsen zijn een gevaar voor boten. Zorg dat de boot niet daar in het water ligt waar gevaren wordt wanneer er ijs ligt.
 • Zogenaamde ‘snubbers’, zware rubber rekkers tussen de landvasten aangebracht, vangen de schokken op.
 • De boot bij voorkeur niet met een oogsplits vastleggen aan de steiger. Zonodig kan dan vanaf de steiger ruimte worden gegeven in de landvasten.
 • Verwijder de zeilen en overige losse delen van de boot zoals de buiskap en de huik. Ook de rolfok verwijderen.
 • Wanneer er een afdekkleed over de boot wordt gedaan, zorg dan dat dit voldoende wordt vastgemaakt zodat de huid van de boot niet wordt beschadigd.
 • Zorg dat bevestigingen van dekkleden niet kunnen doorschavielen. Bevestig eerst een rubberstrip aan de vaste punten, bijvoorbeeld de voettrail of verschansing en dan door middel van een nylonlijn aan het dekkleed. Ook kan geplastificeerd dun staaldraad worden gebruikt.
 • Demonteer indien mogelijk de scepters van de zeerailing.
 • Zorg voor stootwillen die verzwaard zijn zodat ze zich niet omhoog werken of omhoog waaien bij storm, juist wanneer ze nodig zijn. Ze kunnen verzwaard worden met bijvoorbeeld een met water gevulde jerrycan.
 • Sportboten lopen extra risico; bij golfslag kan water over de spiegel in de boot lopen.
 • Zorg dat de kuip- en dekafvoeren open blijven. De boot zo plaatsen dat het water niet in de kuip blijft staan.
 • Inspecteer uw boot regelmatig, zeker na zware storm, sneeuwval, extreem hoog of laag water, enzovoort.

Op de Wal

 • Gebruik een goede bok en ondersteun de boot voldoende èn op de juiste punten. Lege olievaten zijn minder aan te bevelen, deze gaan ‘wandelen’ tijdens een storm. Grotere jachten dienen ook onder het voorschip en het achterschip ondersteund te worden.
 • Voorkom het gebruik van losse steunen zonder onderling verband. Losse delen van de bok met elkaar verbinden. De keggen op de steunen van de bok beveiligen tegen uitvallen.
 • Bij zeiljachten met kiel goed stempelen, zeker de jachten waarvan de mast blijft staan. De kiel beveiligen tegen zijwaartse bewegingen.
 • Ook losse delen zoals cabrioletkap, zeilen, buiskap e.d. verwijderen.
 • Jollen en roeiboten dienen op de wal te worden vastgemaakt aan een grondanker, betonblok e.d.
 • Boten op trailers dienen te worden beveiligd tegen omwaaien door aan beide zijden een lijn of kabel aan de grond te bevestigen.
 • Een zeilboot NIET met staande mast op een trailer laten overwinteren.

ALGEMENE MAATREGELEN
Hoewel de ‘beveiligingshardware’ sterk tot de verbeelding spreekt, zijn het vaak juist de eenvoudige voorzorgsmaatregelen die het meest directe effect hebben. Door met gezond verstand uw boot te inspecteren, voordat u hem achterlaat in de haven kunt u zich al heel veel ongemakken besparen.

 • Kijk regelmatig bij de boot.
 • De ramen, deuren, luiken en kuipbanken altijd goed afsluiten. Ook als u maar even van boord gaat.
 • Reddingsboeien, buitenboordmotor, bijboot en losse onderdelen niet aan dek laten wanneer u de boot verlaat.
 • Geld, cheques of waardevolle objecten niet voor het grijpen laten liggen. Maak van de kajuit geen etalage en sluit daarom de gordijnen.
 • De sleutel nooit aan boord laten als u er niet bent. Na het vaarseizoen apparatuur, zeilen, buitenboordmotor en andere kostbare zaken van boord halen.


Wij hopen dat deze informatie bijdraagt aan het voorkomen van schade. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen. Ook op- of aanmerkingen horen wij graag van u.

TOP

 

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. AKKOORD
Meer informatie over COOKIES.